Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia, był twórcą cywilizacji.
[Zygmunt Freud]

Cennik

30 zł/str.

Zakres tematyczny

Psychologia, pedagogika, nauki humanistyczne.

KLAUZULA SUMIENIA: Decydując się na skorzystanie z moich usług zobowiązujesz się, że napisana przeze mnie praca posłuży Ci tylko i wyłącznie jako forma pomocy naukowej (legalne) oraz, że nie złożysz jej na uczelni jako swojej własnej (nielegalne).